Utlysning

SOAFs Exjobbspris i operationsanalys 2017

SOAFs årliga Exjobbspris i operationsanalys instiftades 2010 för att uppmuntra studenter inom området och hjälpa till att sprida högkvalitativa uppsatser.

För att kunna deltaga ställs två krav:

  1. En lyckad tillämpning på ett praktiskt problem hos exempelvis ett företag eller en  myndighet. Lyckad innebär att studien har gjort nytta i form av att det har resulterat i ett beslutsunderlag av värde.
  2. Att man har använt en vetenskapligt sund metod, utan krav på att den ska vara metodmässigt revolutionerande.

Priset kommer i formen av ett diplom och en premie på 3000 kr per exjobb. Pristagarna förväntas vidare presentera sitt exjobb på ett SOAF-seminarium.

För att delta i tävlingen ska exjobbet vara godkänt under perioden från 1 november 2016 till 1 november 2017. Exjobbet skall sändas i elektronisk form till exjobbspris@soaf.se. Det ska åtföljas av ett brev från handledaren eller examinatorn där det kort motiveras varför just detta exjobb ska få priset.

Deadline för insändande av exjobb för 2017 års pris är 1 december.

Kontakt:

Per Enqvist, exjobbspris@soaf.se