Utlysning

SOAFs Exjobbspris i operationsanalys 2019

SOAFs årliga Exjobbspris i operationsanalys instiftades 2010 för att uppmuntra studenter inom området och hjälpa till att sprida högkvalitativa uppsatser.

För att kunna deltaga ställs två krav:

  1. En lyckad tillämpning på ett praktiskt problem hos exempelvis ett företag eller en  myndighet. Lyckad innebär att studien har gjort nytta i form av att det har resulterat i ett beslutsunderlag av värde.
  2. Att man har använt en vetenskapligt sund metod, utan krav på att den ska vara metodmässigt revolutionerande.

Priset kommer i formen av ett diplom och en premie på 6000 kr per exjobb.

Pristagarna förväntas vidare presentera sitt exjobb på ett SOAF-seminarium, och prissumman
delas ut efter att pristagaren har skickat in en text på ca 2-4 A4-sidor som beskriver innehållet i exjobbet och som SOAF kan publicera.

För att delta i tävlingen ska exjobbet vara godkänt under perioden från 1 november 2018 till 1 november 2019. Exjobbet skall sändas i elektronisk form, helst som pdf, till exjobbspris@soaf.se. Det ska åtföljas av ett brev från handledaren eller examinatorn där det motiveras varför just detta exjobb ska få priset.

Deadline för insändande av exjobb för 2019 års pris är 1 december 2019.

Kontakt:

Per Enqvist, exjobbspris@soaf.se