Aktiviteter

SOAF har årsmöte en gång om året, och anordnar även en konferens vartannat år.