Om SOAF

SOAF är en ideell förening som bildades 1959 och har till syfte att främja utvecklingen inom operationsanalysens olika grenar och verka för dess tillämpning inom olika problemområden.

SOAF syftar till att:

  • Stödja ett kunskapsnätverk mellan operationsanalytiker, såväl internt mellan SOAF-medlemmar, som externt mellan SOAF och andra relevanta föreningar inom och utanför landet
  • Stärka förståelsen för operationsanalys i samhället

Föreningen strävar efter att anordna konferenser, seminarier och temadagar som kan vara av allmänt intresse eller av mer specialiserad karaktär. Syftet med seminarierna är dels att sprida information om metoder och tillämpningar, dels att skapa kontaktytor mellan forskare, analytiker och beslutsfattare.

Bland SOAFs medlemmar finns både teoretiker och praktiker. En del är generalister medan andra har specialiserat sig på speciella verktyg eller problemområden. Universitet och högskolor, myndigheter och privata företag finns representerade. Medlemmar antages av föreningens styrelse efter ansökan. Inga formella krav ställs på medlemskap. Det förutsätts att personer som söker medlemskap är aktivt intresserade av operationsanalys och dess utveckling.

SOAF är ansluten till The International Federation of Operational Research Societies (IFORS) som representerar föreningar i ett femtiotal länder och som tillsammans har över 25 000 medlemmar. Föreningen är också ansluten till IFORS europeiska grupp The Association of European Operational Research Societies (EURO) .