Välkommen till SOAF!

Svenska Operationsanalysföreningen, SOAF, är en ideell förening som bildades 1959 och har som syfte att främja utvecklingen inom operationsanalysens olika grenar och verka för dess tillämpning inom olika problemområden. SOAF har idag 110 medlemmar, varav de flesta tillhör något av våra 21 medlemsföretag.

Som medlem i SOAF kan du träffa operationsanalysintresserade personer på vårt årsmöte, på en träff med en intressegrupp eller på vår konferens som anordnas vartannat år. Två gånger per år får du tidskriften ORbit. På hemsidan kan du läsa mer om föreningens aktiviteter, vad operationsanalys är och hur du kan bli medlem.

En nyhet för 2021 är att SOAF startar en seminarieserie om operationsanalys och angränsande områden. Läs mer under menyn Aktiviteter.