Optimering och simulering har stor användning inom området järnväg och kollektivtrafik. Exempel på detta är fordonsplanering, personalplanering, vagnstyrning och tidtabellsläggning där optimerings- och simuleringsbaserade system gör stor nytta. För att skapa en mötesplats för forskare, tillämpare och slutanvändare av optimering och simulering har Svenska Operationsanalysföreningen (SOAF) startat en intressegrupp för järnväg och kollektivtrafik.

Syfte och mål med intressegruppen är:

 • Skapa nätverk mellan både forskningsfront, industriella tillämpare, problemägare och slutanvändare för optimering och simulering inom området järnväg och kollektivtrafik.
 • Samla stor del av kompetensen kring järnväg-kollektivtrafik-optimering-simulering i Sverige
 • Informationsspridning om deltagarnas aktiviteter inom området
 • Utbyte av aktuella frågeställningar och lösningar
 • Vara mötesplats med balans mellan industriella och vetenskapliga intressen
 • Möjlighet att ge och få återkoppling till aktuell utveckling

Nuvarande verksamhet är att träffas 1–2 gånger per år i seminarie- eller workshop-form. Det är också ett lämpligt forum att presentera nya idéer eller frågeställningar som man vill ha svar på.

Det som krävs av medverkande parter är medlemskap i SOAF.

SOAF-medlemmar med stor verksamhet inom detta område är:

 • Blekinge tekniska högskola, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik
 • Industrial Optimizers.
 • Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för trafik och logistik.
 • Linköpings universitet, Avdelningen för kommunikations- och transportsystem.
 • Riiplan
 • Samtrafiken i Sverige AB.
 • SICS Swedish ICT, Avdelningen för Decisions, Networks and Analytics
 • SJ AB.
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
 • Sweco Society AB.
 • Trafikverket.
 • Transrail Sweden AB.