Styrelsen

Elina Rönnberg (ordförande)
Matematiska institutionen
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Tel: 013-28 16 45
Hemsida

Sara Gestrelius (vice-ordförande)
RISE SICS
Box 1263
164 29 Kista
Tel: 076-106 14 52
Hemsida

Daniel Oskarsson (kassör)
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
164 90 Stockholm

Åsa Holm (sekreterare)
Framtidsvägen 13a
755 97 Uppsala
Tel: 070-9740014

Mattias Grönkvist (ORbit-ansvarig)
Jeppesen Systems AB
Box 192
401 23 Göteborg
Tel: 031-720 81 58

Per Enqvist (exjobbsprisansvarig)
Optimeringslära och systemteori 
Institutionen för matematik , KTH
Lindstedtsvägen 25
100 44 Stockholm
Tel: 08-790 62 98
Hemsida

Krisjanis Steins (kontaktperson EURO/IFORS)
Inst. för teknik och naturvetenskap
Linköpings universitet
601 74 Norrköping
Tel: 011-36 34 05

Jonas Westin (Webbredaktör)
Centrum för regionalvetenskap och Institutionen för matematik och matematisk statistik
Umeå universitet
901 87 Umeå
Tel: 090-7865155