Styrelsen

Mattias Grönkvist (ordförande)
Jeppesen Systems AB
Box 192
401 23 Göteborg
Tel: 031-720 81 58

Caroline Granfeldt
Chalmers Tekniska Universitet

Åsa Holm (kassör)
Framtidsvägen 13a
755 97 Uppsala
Tel: 070-974 00 14

Christian Carling
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
164 90 Stockholm

Magnus Rattfeldt
Optischedule

Jan Kronqvist
Optimeringslära och systemteori 
Institutionen för matematik , KTH
Lindstedtsvägen 25
100 22 Stockholm

Nils-Hassan Quttineh (ORbit-ansvarig)
Linköpings universitet
Optimeringslära, MAI
581 83 Linköping
Tel: 013-28 21 85

Henrik Svärd (Webbredaktör)
Scania Tekniskt Centrum
151 87 Södertälje
Tel: 08-553 807 41