Styrelsen

Mattias Grönkvist (ordförande)
Jeppesen Systems AB
Box 192
401 23 Göteborg
Tel: 031-720 81 58

Jonas Ekblom
Linköpings Universitet
Produktionsekonomi, IEI
581 83 Linköping
Tel: 013-28 23 77

Åsa Holm (kassör)
Framtidsvägen 13a
755 97 Uppsala
Tel: 070-974 00 14

Ida Källén
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
164 90 Stockholm
Tel: 070-961 88 24

Justin Pearson (IFORS/EURO-representant)
Institutionen för informationsteknologi
Uppsala universitet
Box 337
751 05 Uppsala
Tel: 018-471 72 92
euroifors@soaf.se 

Per Enqvist (exjobbsprisansvarig)
Optimeringslära och systemteori 
Institutionen för matematik , KTH
Lindstedtsvägen 25
100 22 Stockholm
Tel: 08-790 62 98
Hemsida

Nils-Hassan Quttineh (ORbit-ansvarig)
Linköpings universitet
Optimeringslära, MAI
581 83 Linköping
Tel: 013-28 21 85

Henrik Svärd (Webbredaktör)
Scania Tekniskt Centrum
151 87 Södertälje
Tel: 08-553 807 41