Seminarier

SOAFs styrelse är glada att kunna meddela att vi nu drar igång en seminarieserie om operationsanalys och angränsande områden. Seminarier kommer att ges av såväl forskare som användare av operationsanalys, och både av SOAF-medlemmar och andra. Vår förhoppning är att seminerieserien ska ge en inblick i tillståndet av operationsanalysen i Sverige och omvärlden idag, men även en utblick mot angränsande områden och områden av framtida intresse. Vi hoppas kunna erbjuda ett seminarium per kvartal, till en början rena online-seminarier, men så småningom kombinerade fysiska och online-seminarier eller till och med rent fysiska seminarier. 

Nästa seminarium hålls den 2 juni klockan 12:15 – 13:00, av Kamran Forghani, postdoc vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet:

Sawing optimization in the wood industry from 3D scanning data

Sawing optimisation is an important issue in the wood industry. The aim is to cut logs into cuboid-shaped timbers with the objective of minimising waste and maximising quality. The introduction of 3D scanning technology into the wood industry has made it possible to extract detailed information about log geometry and its internal characteristics. This information can be used to assess the log yield more realistically.

I will present recent work at Uppsala on a 3D sawing optimisation problem that considers timber quality standards. This is part of a joint project with Uppsala University, RISE, Sveaskog, and Luleå Tekniska Universitet.  Due to the problem’s computational complexity, an indirect approach is used to encode candidate solutions, and then a simulated annealing algorithm is employed for the optimisation. In the optimisation, each candidate timber is assigned a quality label depending on its position and dimension within the log.  One possible future scenario is to scan the logs in real time, before they are sent to the saw mill, and hence these optimisation problems will have to be solved within seconds. The Swedish Pine Stem Bank database, involving hundreds of computer tomography scans, is used as a benchmark in the project.

Presentationen ges på engelska.

Länk för anmälan till seminarierna skickas till föreningens medlemmar per mail.

Tidigare seminarier

  • 9 december 2022: Niloofar Minbashi, Avdelningen för Transportplanering, KTH: ”The application of machine learning in years departure prediction”
  • 9 september 2021: Björn Morén, Optimeringslära, Linköpings Universitet:”What can optimization contribute to in high dose-rate brachytherapy?”
  • 6 maj 2021: Tomas Alfredsson, Systecon: ”Life Cycle Management”