Seminarier

SOAFs styrelse är glada att kunna meddela att vi nu drar igång en seminarieserie om operationsanalys och angränsande områden. Seminarier kommer att ges av såväl forskare som användare av operationsanalys, och både av SOAF-medlemmar och andra. Vår förhoppning är att seminerieserien ska ge en inblick i tillståndet av operationsanalysen i Sverige och omvärlden idag, men även en utblick mot angränsande områden och områden av framtida intresse. Vi hoppas kunna erbjuda ett seminarium per kvartal, till en början rena online-seminarier, men så småningom kombinerade fysiska och online-seminarier eller till och med rent fysiska seminarier. 

Länk för anmälan till seminarierna skickas till föreningens medlemmar per mail.

Tidigare seminarier

  • 15 december 2022: Caroline Granfeldt, Matematiska vetenskaper på Chalmers Tekniska Högskola: ”Long-term investment optimization models for large-scale integration of wind and solar power in Europe”
  • 29 september 2022: Edvin Åblad, Fraunhofer-Chalmers Research Centre (FCC) / Matematiska vetenskaper vid Chalmers Tekniska Högskola: ”Spatial–temporal load balancing and coordination of multi-robot stations”
  • 2 juni 2022: Kamran Forghani, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet: ”Sawing optimization in the wood industry from 3D scanning data”
  • 9 december 2022: Niloofar Minbashi, Avdelningen för Transportplanering, KTH: ”The application of machine learning in years departure prediction”
  • 9 september 2021: Björn Morén, Optimeringslära, Linköpings Universitet:”What can optimization contribute to in high dose-rate brachytherapy?”
  • 6 maj 2021: Tomas Alfredsson, Systecon: ”Life Cycle Management”