Seminarier

SOAFs styrelse är glada att kunna meddela att vi nu drar igång en seminarieserie om operationsanalys och angränsande områden. Seminarier kommer att ges av såväl forskare som användare av operationsanalys, och både av SOAF-medlemmar och andra. Vår förhoppning är att seminerieserien ska ge en inblick i tillståndet av operationsanalysen i Sverige och omvärlden idag, men även en utblick mot angränsande områden och områden av framtida intresse. Vi hoppas kunna erbjuda ett seminarium per kvartal, till en början rena online-seminarier, men så småningom kombinerade fysiska och online-seminarier eller till och med rent fysiska seminarier. 

Länk för anmälan till seminarierna skickas till föreningens medlemmar per mail.

SOAFs seminarieserie fortsätter den 9 september kl 12:15-13:00 med en presentation av Björn Morén, postdoc inom Optimeringslära vid Linköpings Universitet, som tidigare i år försvarade sin doktorsavhandling. Presentationens titel är ”What can optimization contribute to in high dose-rate brachytherapy?”.

Tidigare seminarier

  • 6 maj 2021: Tomas Alfredsson, Systecon: ”Life Cycle Management”