Doktorander

Inom SOAF finns en intressegrupp för doktorander, med målet att vara ett nätverk för doktorander inom OA, både under doktorandtiden men även efteråt. Tanken är också att upprätthålla en maillista med fortlöpande information. Vill du vara med där eller har du några idéer kring aktiviteter inom doktorandnätverket, så kontakta gärna sunney@chalmers.se.

//Sunney Fotedar, doktorand Tillämpad Matematik och Statistik, Chalmers tekniska högskola