Doktorander

Det har bildats en intressegrupp för doktorander inom SOAF med målet att det ska vara ett nätverk för doktorander inom OA, både under doktorandtiden men även efteråt. Som en första aktivitet i intressegruppen så ska vi ordna en endags-workshop nu i höst. Det är ganska tidigt i planeringsstadiet men förhoppningsvis så kommer det finnas mer detaljer kring datum, plats och program inom en snar framtid. Tanken är också att starta en maillista med fortlöpande information. Vill du vara med där eller har du några idéer kring hur workshopen kan se ut så får du väldigt gärna kontakta mig på bjorn.moren@liu.se.

//Björn Morén, doktorand Optimeringslära, Linköpings Universitet