SOAF välkomnar nya intressegrupper!

Om ni är några stycken som vill träffas runt något område som berör operationsanalys är ni välkomna att ansöka om att bli en intressegrupp inom SOAF. SOAF kan ibland bidra med ekonomisk ersättning för resa, lokal och fika, och kan också sprida intressegruppens aktiviteter i våra kanaler.

Kontakta ordforande@soaf.se för att prata om intressegrupper.