SOAK

Svenska OA-konferensen, SOAK, är en konferens som anordnas av SOAF vartannat år. Konferensen är en plattform för möten mellan företag och akademi med verksamhet inom operationsanalys.

SOAK 2019 i Nyköping den 23-24 oktober

Välkommen att skicka in bidrag för att hålla en presentation på årets SOAF-konferens, detaljerad information hittar du här.

Konferensen kommer denna gång att hållas på Blommenhof i Nyköping, 23-24 oktober, https://www.blommenhof.se/.

Årets plenarytalare är Thomas Schön, Uppsala universitet, och Arne Andersson, Trade Extensions (numera ägt av Coupa). Ta chansen att träffa svenska kollegor och höra om de senaste projekten inom både akademi och industri!

Konferensanmälan kommer att öppna i augusti och annonseras på hemsidan och via maillistan.

Forskarstuderande: Tack vare ett generöst bidrag från Gurobi och medel från SOAFs satsning på intressegruppen för forskarstuderanden kommer vi utan kostnad att förlänga konferensen en extra dag (25 oktober) för er. Ni kommer dels att få deltaga i en workshop som Gurobi håller speciellt för er och sina kunder inom industrin, dels ha tid för en egen aktivitet och middag. Om du är intresserad av mer information, kontakta bjorn.moren@liu.se för att komma med på maillistan för forskarstuderanden!