SOAK

Svenska OA-konferensen, SOAK, är en konferens som anordnas av SOAF vartannat år. Konferensen är en plattform för möten mellan företag och akademi med verksamhet inom operationsanalys.

SOAK 2021

SOAF brukar normalt anordna konferensen SOAK på hösten vartannat år, och 2021 var näst på tur. På grund av rådande omständigheter med fortsatt oklarhet kring möjligheterna för alla att resa och umgås fysiskt till hösten har SOAFs styrelse under våren beslutat att skjuta upp årets upplaga av SOAK till våren 2022, med förhoppningen att då kunna ordna en helt normal fysisk konferens. Kanske kommer det nya normala att göra att vi möjliggör någon variant av virtuellt deltagande också, men vi får se hur de tekniska förutsättningarna ser ut för det när det blir dags. Datum är inte bestämt ännu, men vår förhoppning är att kunna använda två dagar under vecka 11 (14-18 mars), vilket vi tror skulle passa många akademiska medlemmar då det är tentamensperiod. Vi hoppas att ni uppskattar det här beslutet, och att ni ser fram emot SOAK 2022 lika mycket som vi i styrelsen!