SOAK

Svenska OA-konferensen, SOAK, är en konferens som anordnas av SOAF vartannat år. Konferensen är en plattform för möten mellan företag och akademi med verksamhet inom operationsanalys.

SOAK 2022

Som nyligen meddelats via mail till alla medlemmar har SOAF:s styrelse beslutat att skjuta upp SOAK 2022 till följd av pandemiutvecklingen. Vår förhoppning är att istället kunna arrangera SOAK 2022 under hösten, närmare bestämt under vecka 43.

Vi återkommer med exakt tidpunkt på snart vi har mer information att delge!