Exjobbspris

OA-föreningens Exjobbspris i operationsanalys 2023

 

Har ditt exjobb genom tillämpandet av matematiska metoder (ex. matematisk modellering, statistisk analys och optimering) gett underlag för ett bättre beslutsfattande? SOAFs årliga Exjobbspris i operationsanalys instiftades 2010 för att uppmuntra studenter inom området och hjälpa till att sprida högkvalitativa uppsatser.

 

För att kunna deltaga ställs två krav:

  1. En lyckad tillämpning på ett praktiskt problem (hos ett företag, myndighet e.dyl.) Lyckad innebär att studien har gjort nytta, d.v.s att företaget (eller motsv.) har fått ett beslutsunderlag av värde.
  2. Att man har använt en vetenskapligt sund metod, utan krav på att den ska vara metodmässigt revolutionerande.

Priset kommer i formen av ett diplom och en premie på 6.000 kr per exjobb som delas ut i samband med SOAFs årsmöte. Pristagarna blir inbjudna till att presentera sitt exjobb på seminariet i samband med årsmötet, och inbjudes att medverka till en artikel om exjobbet i SOAFs tidskrift ORbit.

För att delta i tävlingen ska exjobbet vara godkänt under perioden från 1 november 2022 till 30 november 2023. Exjobbet skall sändas i elektronisk form, helst som pdf. Det ska åtföljas av ett brev från handledaren eller examinatorn där det motiveras varför just detta exjobb ska få priset.

Deadline för insändande av exjobb för 2023 års pris är 15:e december.

Kontakt:

Caroline Granfeldt (ordf. exj.-priskommité)
 
 
 
 

Mattias Grönkvist (ordf. SOAF)

Mattias.Gronkvist@jeppesen.com