Tidskriften ORbit ges ut av det danska operationsanalysförbundet DORS i samarbete med SOAF. ORbit innehåller artiklar om både teoretiska och praktiska ämnen inom operationsanalys, och ges ut två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. ORbit skickas till samtliga medlemmar i SOAF. ORbit finns också tillgänglig att läsa online på DORS ORbit-sida.

Om du vill bidra med en artikel till ORbit, kontakta orbit@soaf.se. Deadlines för de olika numren är normalt den 10 mars och den 10 oktober.