Medlemmar

SOAF består av individuella medlemmar, akademiska medlemsinstitutioner och företagsmedlemmar. Som medlem stöttar du SOAF i arbetet att främja utvecklingen och tillämpningen av operationsanalytiska metoder i Sverige. Du får även tillgång till ett unikt nätverk av människor med hög kompetens som tillsammans utgör en bred kunskapsbas, och du får kontinuerlig information om aktiviteter som hålls av SOAF och närbesläktade organisationer. Du får också rabatt på SOAFs egna tillställningar.

I medlemskapet ingår även prenumeration på ORbit, den gemensamma tidskriften för SOAF och det danska operationsanalysförbundet DORS.

Företagsmedlemmar

SOAFs medlemsföretag får möjlighet att presentera sig på soaf.se, och i medlemsskapet ingår även medlemskap för alla anställda som registrerar sig genom att kontakta ordforande@soaf.se.

Avgiften för företaget beror på antalet intressenter enligt följande tariff:

  • 1-5 intressenter: 1600 kr/år
  • 6-10 intressenter: 3200 kr/år
  • över 10 intressenter: 4800 kr/år

Avgiften faktureras som medlemsavgift + serviceavgift. I medlemsskapet ingår 2-6 exemplar av ORbit, beroende på företagets storlek.

Om ditt företag vill bli medlem, skicka namn, e-postadress och kontaktuppgifter till ordforande@soaf.se.

Akademiska medlemmar

Medlemsavgiften för akademiska institutioner är 1600 kr/år. Avgiften faktureras som medlemsavgift + serviceavgift. I medlemskapet ingår 3 exemplar av ORbit.

Om din institution vill bli medlem, skicka namn, e-postadress och kontaktuppgifter till ordforande@soaf.se.

Individuella medlemmar

Individuellt medlemskap gäller för enskilda personer. Medlemsavgiften är 160 kr/år. I medlemskapet ingår ett exemplar av ORbit.

Om du vill bli medlem, skicka namn, e-postadress och kontaktuppgifter till ordforande@soaf.se.